Trpíte kvůli své práci nemocnými bedry? Od roku 2023 máte nárok na odškodnění

Trpíte kvůli své práci nemocnými bedry?
Foto: Freepik

Vykonáváte fyzicky náročnou práci, která se podepsala na vašem zdraví? A nejvíce na bedrech? Tento zdravotní problém je od letošního roku na seznamu nemocí z povolání. Zjistěte, za jakých podmínek máte nárok na kompenzaci.

Zvýšené riziko poškození bederní páteře je především u osob, které ručně manipulují s těžkými břemeny nebo opakovaně zaujímají nepřijatelné pracovní polohy trupu (především pak při souběžném výskytu obou nepříznivých faktorů). Nově se však onemocnění bederní páteře zařadilo mezi nemoci z povolání. Lidé, kteří se s tímto problémem potýkají, mají při splnění podmínek nárok na odškodnění. „Nařízením vlády č. 506/2021 Sb. se do seznamu nemocí z povolání zařadila nová položka – chronická onemocnění bederní páteře. Od 1. ledna 2023 bude tak možné odškodňovat pacienty, kteří trpí závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací,” říká Renata Balysová z D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Na koho se však možnost odškodnění vztahuje?

Typicky se bude jednat např. o práce:

 • ve stavebnictví,
 • při dobývání surovin,
 • ve zdravotnictví, pokud dochází k pravidelnému zvedání pacientů a k vysoké zátěži páteře.

Kritéria pro uznání nemoci z povolání jsou však poměrně přísná

Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací, spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let. Závažnost nemoci navíc byla vyhodnocena:

1. v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou:

 • palpační bolestivost v lumbálním segmentu,
 • Thomayerův příznak, Lasègueův příznak,
 • alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2,
 • motorický deficit v příslušném myotomu,
 • senzitivní deficit v příslušném dermatomu,
 • EMG průkaz axonální léze v příslušném nervovém kořenu.

Na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech a současně.

2. v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1 při hodnocení 5 parametrů, kterými jsou:

 • snížení meziobratlové ploténky,
 • protruze meziobratlové ploténky,
 • Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl,
 • posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů.

A na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech.

Nemoci vznikají při těžké fyzické práci, při které jsou příslušné struktury dlouhodobě přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci, tj. jestliže při této práci vykonávané nejméně 3 roky alespoň 60 směn ročně kompresní tlak na ploténku L4/L5 překračuje hodnotu vycházející z limitu NIOSH US 3400 N a zohledňující relevantní antropometrické znaky osoby a ergonomické, časové a frekvenční parametry práce.

Na co si dát při žádosti o odškodnění pozor?

„Abyste měli nárok na kompenzaci, musíte splnit všechna shora uvedená kritéria současně, pokud jedno z nich není splněno, o nemoc z povolání se nejedná. Na tuto nemoc z povolání tak obvykle nedosáhnou lidé se sedavým zaměstnáním,” upozorňuje Renata Balysová z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

Zdroj: Denisa Dvořáková, Communication Lab, Renata Balysová D.A.S.

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*