Vysoký krevní tlak a nová studie na podporu telemedicíny

Měření tlaku lékařkou
Foto: Pikwizard

V časopise Hypertension Americké kardiologické asociace (AHA) byla publikována nová studie o vlivu telemedicíny na riziko vzniku infarktu nebo cévní mozkové příhody.

Do studie, provedené na 16 klinikách primární péče, bylo zařazeno 450 účastníků s dosud nekontrolovaným vysokým krevním tlakem. Respondenti byli rozděleni do dvou skupin – ti, kteří měli běžnou kardiologickou péči a byli sledováni lékařem, a ti, kteří využívali službu telemonitoringu, tj. měřili si pravidelně doma krevní tlak a odesílali jeho výsledky odborníkovi, který na tomto základě průběžně upravoval léčbu.

Vědci pod vedením autorky studie Karen L. Margolis, MD, MPH, výkonné ředitelky výzkumu na HealthPartners Institute v Minneapolisu, zjistili, že z první skupiny, s běžnou péčí, došlo k infarktu, cévní příhodě, umístění stentu nebo hospitalizaci pro srdeční selhání během pěti let u 10,4 % účastníků studie, zatímco z druhé skupiny, s telemonitoringem, u 5,3 % respondentů.

Domácí tlakoměr a léky
Foto: Pikwizard. Respondenti si doma pravidelně měřili krevní tlak a odesílali jeho výsledky odborníkovi, který na tomto základě průběžně upravoval léčbu.

„Ukázalo se, že domácí monitorování krevního tlaku ve spojení s léčebnými akcemi, které v období mezi osobními návštěvami ordinace poskytuje tým zdravotní péče na dálku, má vliv na výsledky péče o krevní tlak více než dosud běžné postupy,“ řekla Margolis. „Navíc tím, že se vyhneme závažným kardiovaskulárním příhodám po dobu pěti let, dosáhneme významné úspory nákladů.“ Pacienti uvedli, že se jim líbí podpora od důvěryhodného odborníka, rychlá zpětná vazba a úpravy jejich léčby.

Omezením studie je její relativně malá velikost, přesto je to další výsledek, který podporuje cestu směřující k využívání telemedicíny v běžné praxi.
Ostatně právě nekontrolovaný vysoký krevní tlak je největším rizikovým faktorem infarktů a cévních mozkových příhod.

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*