Úřad práce výrazně zkrátil dobu vyřízení žádostí, úspěšně pokračuje v digitalizaci služeb pro klienty

Úřad práce výrazně zkrátil dobu vyřízení žádostí
Foto: Freepik

Klíčové pokroky ve zkracování doby vyřizování žádostí i v procesu digitalizace
služeb zaznamenal v minulých měsících Úřad práce ČR. Statistiky ukazují, že se
podařilo výrazně snížit dobu vyřízení žádostí hlavně v případě příspěvku na bydlení,
a to i na úřadech s největším vytížením. To se týká především Prahy. Stále více
klientů už také žádá o dávky on-line. V hlavním městě je například více než 70 %
všech žádostí o rodičovský příspěvek podáno elektronicky.

Klíčové změny, které v rámci Úřadu práce ČR proběhly, jsou důležitým krokem směrem
k modernizaci a efektivitě této klíčové instituce. „Jsme rádi, že se nám výrazně daří
zkracovat dobu vyřízení žádostí a posouváme se směrem k digitálnímu prostředí.
Zlepšení organizační struktury, personálního obsazení a systému odměňování
zaměstnanců přispívá k lepšímu fungování celého ÚP, a tedy i poskytování kvalitních
služeb klientům,“
uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V uplynulém roce došlo k navýšení počtu žádostí zejména o příspěvek na bydlení.
Důvodem byly mimo jiné legislativní změny, díky kterým došlo kromě navýšení
vyplácených částek také k rozšíření okruhu příjemců. „Museli jsme přistoupit k řadě kroků,
situaci se nám podařilo stabilizovat. Např. na kontaktních pracovištích pro Prahu 4, 9 a 10
byla doba vyřízení žádostí často až 120 dní, dnes se pohybujeme kolem 30 dní. To je
během několika málo měsíců obrovský progres, pokud vezmeme v úvahu ten zásadní
nárůst agendy. Chci proto také velmi poděkovat všem zaměstnancům ÚP, kteří nám svou
intenzivní prací pomohli tento problém řešit
,“ zdůraznil ministr Jurečka. Dávky jsou tak nyní v téměř celé republice vypláceny v zákonných termínech, často ještě výrazně dříve.

V posledních měsících došlo k důležitým změnám, které se týkají jak organizační struktury
generálního ředitelství ÚP, tak i personálního obsazení klíčových pozic v managementu.
Cílem těchto změn bylo zajistit odpovídající odborníky nutné pro fungování takto klíčové
organizace. Součást změn je koncept „Jeden Úřad“, který umožňuje efektivní rozložení
pracovní zátěže a optimalizaci kapacit jednotlivých pracovišť. Dalším důležitým krokem je
zavedení systému odměňování zaměstnanců na základě jejich výkonu. Dojde také
k přesunu několika tisíc zaměstnanců do vyšších platových tříd. Hlavní část tohoto
procesu proběhne k 1. srpnu 2023, další navážou v průběhu příštího roku.

Důležitou oblastí je také digitalizace. „Chceme do budoucna zdigitalizovat celou agendu
státní sociální podpory, a to nejen pro klienta, ale i v oblasti samotné administrace,
abychom reálně ušetřili práci našim kolegyním a kolegům na jednotlivých pracovištích
,“
řekl pověřený ředitel Úřadu práce Karel Trpkoš. V oblasti digitalizace byl upraven
proces pořízení, zpracování a hodnocení žádostí. Pilotně se také začalo se skenováním
žádostí a prací s digitálním obrazem na vybraných pobočkách. V Liberci bylo vytvořeno
nové pracoviště back office, které vyřizuje žádosti z vytížených poboček.
„Budoucnost a vize Úřadu práce zahrnují prioritně nutnost obsazení volných míst včetně
vedoucích pracovníků. Cílíme na transformaci do moderní organizace, která poskytuje
kvalitní služby klientům a plní potřeby svých zaměstnanců. Ještě více se zaměříme na
redesign všech procesů, práci s daty a budování klientské zóny,“
dodal Karel Trpkoš.

Zdroj: mpsv.cz, uradprace.cz

Další články z této rubriky

1 Comment

  1. To jsou ale jen řeči vedení, ve skutečnosti zaměstnanců pracující přesčas a odměňování, to už jsem neviděla dlouho. možná ty odměny mají nahoře…

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*