Předčasný odchod do důchodu – máte na něj vůbec nárok?

Odpočinek na duchodu, četní knížky.
Foto: Pikwizard

Přemýšlíte, že byste se již rádi zařadili mezi důchodce, abyste měli více času na sebe, na rodinu a své zájmy, případně i ze zdravotních důvodů? Ať už je důvod jakýkoliv, máte možnost využít předčasného starobního důchodu. Co však toto rozhodnutí obnáší?

Věk pro předčasný starobní důchod?

Prvně zmíníme, že základním bodem, který je potřeba splnit, je mít alespoň 35 let sociálního pojištění. Přesný věk pro předčasný odchod do starobního důchodu potom vypočítáte pomocí důchodové kalkulačky. Zde se dozvíte jak řádný důchodový věk, tak orientační výši budoucího důchodu. Dle zákona o důchodovém pojištění je dané následující: pokud je důchodový věk nižší než 63 let, pojištěnec má nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Za předpokladu, že je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, může být přiznán o 5 let dříve, ale ne před dosažením alespoň 60 let.

Podání žádosti o předčasný starobní důchod

Žádost je potřeba podat osobně na OSSZ dle trvalého bydliště, v Praze pak na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Pro podání žádosti s sebou budete potřebovat:

 – doklad totožnosti (občanský průkaz,  cestovní pas nebo povolení k pobytu)
 – při zájmu o výplatu důchodu na účet musíte předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice.
– ty formuláře a dokumenty, které se týkají doby pojištění, a které ČSSZ nemá ve své evidenci. Jsou to například:
a) doklady o studiu, a to i nedokončeném (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom nebo index);
b) doklady o výkonu vojenské služby;
c) doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
d) doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž víte, že je ČSSZ nemá ve své evidenci.

Výše důchodu při odchodu do předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného starobního důchodu vám bude náležet nižší výše starobního důchodu, než by byla standardní výše při řádném odchodu do důchodu. Konkrétní výše, tzv. Krácení, je závislá na délce doby, která zbývá od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Jaký zvolit termín tak, abyste přišli o co nejméně peněz, je ideální konzultovat přímo se správou sociálního zabezpečení, kde vám odborně poradí. Vždy je potřeba myslet na to, že přiznání předčasného starobního důchodu je trvalé a vylučuje možnost přiznání řádného starobního důchodu.

Přivýdělky při pobírání předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu není možné vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění, a to do doby, kdy byste dosáhli řádného důchodového věku. To ale neznamená, že není možný přivýdělek. Možný je, ačkoliv v omezené míře. Jednou z možností je zaměstnání malého rozsahu, kdy je měsíční příjem nižší než 3500 Kč. Další možností je dohoda o provedení práce (DPP), kdy výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesáhne 10 000 Kč. Poslední možností je vykonávání samostatné výdělečné činnosti, a to v rozsahu, který v daném kalendářním roce nezaloží povinnou účast na pojištění.
Uvedená omezení platí až do dosažení důchodového věku. Po jeho dosažení se na vás začnou vztahovat stejná pravidla jako na řádného důchodce, a tedy ta, že můžete vykonávat i výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Poté si po 360 dnech výdělečné činnosti, která zakládala účast na pojištění, můžete požádat o zvýšení důchodu.

Nevýhody předčasného starobního důchodu

Před rozhodnutím o využití předčasného důchodu nezapomínejte, že tento důchod je trvale krácen, a až do dosažení řádného důchodového věku máte tedy omezené možnosti přivýdělků.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Další články z této rubriky

Kouzlo vody v zahraděgutentor-overlay

Kouzlo vody v zahradě

Již odedávna je v zahradách, které na vás dýchnou historií, zakomponována voda. Voda dodá zahradě nový rozměr, působí harmonicky.
Vypěstujte si malého zahradníkagutentor-overlay

Vypěstujte si malého zahradníka

Po pauze trvající několik desítek let objevuje mladá generace kouzlo zahradničení. A tak se ve městech budují komunitní zahrady, balkóny…

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*