Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat, schválila vláda

Minimální mzda se bude pravidelně valorizova
Foto: Pixabay

Zajistí se tak lepší předvídatelnost pro zaměstnance i firmy

Vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude odvozena z legislativních parametrů. Tímto krokem se uskutečňuje jeden z bodů programového prohlášení vlády.

„Náš společný cíl je zajistit, aby minimální mzda rostla transparentně a předvídatelně. Tím
eliminujeme potřebu každoročních vyjednávání, která často přinášejí nejasnosti
a nepochopení. Máme zájem o stabilní a srozumitelný růst minimální mzdy. Jsem toho
názoru, že hranice, kterou by minimální mzda měla postupně do roku 2029 dosáhnout, je
aspoň 47 % mzdy průměrné, do té doby by poměr minimální mzdy ke mzdě průměrné měl
růst lineárně, přičemž tento poměr bude v roce 2025 činit 42,2 %,“
řekl ministr práce
a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)
.

MPSV bude pro tento účel vypracovávat analýzu přiměřené úrovně minimální mzdy a na
základě toho navrhne vládě cílenou relaci (např. 47 % průměrné hrubé mzdy). Vláda
následně vždy pro následující dva roky nařízením stanoví příslušné koeficienty, které
umožní dosažení stanoveného cíle, a tím zajistí přiměřenou úroveň minimální mzdy.

V zákoníku práce budou definovány podmínky stanovení koeficientů, jako je nutnost
zohlednění povinných kritérií přiměřenosti (tj. kupní sílu zákonných minimálních mezd
s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd,
dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj) a zároveň bude obsahovat
nezbytnost konzultací v rámci celého procesu se sociálními partnery na Tripartitě.

„Pro zaměstnance je hlavní dobrou zprávou, že dojde k rekordnímu růstu minimální mzdy.
Zaměstnavatelé v privátní sféře zase ocení, že zrušíme složitou zaručenou mzdu,“
zdůraznil ministr Jurečka.

Novela upravuje zákonnou podobu a rozsah ochrany prostřednictvím zaručené mzdy.
Nově bude pouze tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách
a správě, přičemž zaměstnanci v soukromé sféře budou před nepřiměřeně nízkým
oceněním práce chránění minimální mzdou, stanovenou dle valorizačního mechanismu
a prostřednictvím kolektivního vyjednávání, mimo jiné o mzdách, k jehož rozšíření je touto
novelou zavedena řada opatření.

Pro zaručený plat budou stanoveny 4 skupiny prací rozdělené podle jejich kvalifikační
náročnosti, které stanoví vláda nařízením. V 1. skupině prací bude zaručený plat ve výši
1násobku minimální mzdy, ve 2. skupině prací 1,2násobku minimální mzdy, ve 3. skupině
prací 1,4násobku minimální mzdy a ve 4. skupině prací 1,6násobku minimální mzdy.

„Pamatujeme také na zaměstnavatele. Chceme, aby ubývalo zbytečné byrokracie.
Navrhujeme tak zrušit povinnost vydávat písemný rozvrh čerpání dovolené.
Z praxe víme, že každoroční sestavování plánu dovolených je převážně formální
záležitostí,“
doplnil ministr Jurečka.

Postup nového valorizačního mechanismu v praxi

• Nejpozději do 31. srpna 2024 bude vydána sdělením Ministerstva financí predikce
průměrné hrubé mzdy pro kalendářní rok 2025.

• Po konzultaci se sociálními partnery a zohlednění analýzy vyhodnocující přiměřenost
(na základě povinných kritérií) vláda stanoví svým nařízením dva koeficienty pro roky
2025 a 2026, kterými se bude násobit predikce průměrné hrubé mzdy pro daný rok.

• MPSV na základě toho vypočte, zaokrouhlí na stokoruny nahoru a vyhlásí do 30. září
2024 výši minimální mzdy pro rok 2025 a stejně bude postupovat i v roce 2025.

• V roce 2026 vláda stejným postupem stanoví koeficienty pro roky 2027 a 2028.

Účinnost novely je plánována na 1. července 2024. Minimální mzda by tak byla poprvé
stanovena na základě valorizačního mechanismu pro rok 2025. Příslušná legislativa
vychází z programového prohlášení vlády a zároveň provádí transpozici příslušné
směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o přiměřených minimálních mzdách
v Evropské unii.

Zdroj: MPSV, Marian Jurečka

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*