Od jakého věku povolit požívání alkoholu

Od jakého věku povolit požívání alkoholu
Foto: Pixabay

Bezprostředním podnětem k napsání této práce byl návrh národního protidrogového koordinátora, aby byl povolen prodej některých alkoholických nápojů osobám od 16 let. Doufáme, že k tomu nedojde, protože by to dospívající podstatným způsobem poškodilo.

Druh alkoholického nápoje

S jistou mírou zjednodušení lze říci, že 2 dcl vína, půl litru piva nebo 0,5 dcl destilátu obsahují přibližně stejné množství alkoholu. Rizika různých druhů alkoholických nápojů jsou velmi podobná. Snížení věku pro povolené pití alkoholu určitého nápoje by vedlo k jeho podstatně snazší dostupnosti a k jeho vyšší spotřebě. To by s sebou přineslo četná rizika, o nichž se zmiňujeme dále. Např. snížení povoleného věku pro pití alkoholu na 16 let bylo spojeno s jeho vyšší spotřebou v příslušné věkové skupině a k tomu, že častěji docházelo k hospitalizacím kvůli otravám alkoholem (Ahammer et al., 2022).

Vliv alkoholu na dospívající mozek

Dospívání mozku je dovršeno až ve 25. roce věku (Arain et al., 2013). Alkohol dospívající mozek poškozuje podstatně více než mozek dospělého (Squeglia et al., 2015, Pfefferbaum et al., 2018). Jedná se o škody, které se týkají struktury mozku i jeho fungování (Lees et al., 2020). To pak souvisí s dále zmiňovaným neprospěchem a rychlejším rozvojem závislosti na alkoholu. Svého času jsme odhadli, že pití alkoholu vedlo v Česku k tomu, že u téměř 50 tisíc dospívajících narozených v letech 1994 a 1995 byl nepříznivě ovlivněn neurokognitivní vývoj (Csémy a Nešpor, 2013).

Nejčastější příčiny úmrtnosti dospívajících a mladých dospělých

– Materiály americké vládní instituce NIAAA uvádějí, že alkohol se podstatně podílí na mortalitě a úrazech dospívajících a mladých dospělých, konkrétně jde o dopravní nehody, násilné jednání, sebevraždy, otravy alkoholem, pády, popáleniny a utonutí. Jedná se tedy o nejčastější příčiny smrti v této věkové kategorii. Dospívající mají velkou tendenci riskovat a alkohol to umocňuje. O souvislostech mezi alkoholem a úrazy u dospívajících svědčí např. práce autorů Sindelar et al. (2004).

– Zvýšení věkové hranice, od kdy se smí pít alkohol, vedlo v USA ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod u dospívajících (DeJong et al., 2014, McCartt et al., 2010).

Nechtěná těhotenství a sexuálně přenosné nemoci

Dospívající intoxikovaný alkoholem se spíše stává obětí sexuální agrese nebo se jí spíše dopustí (např. Borowsky et al., 1997).

Další rizika

– Sem patří neprospěch, selhávání ve škole nebo horší studijní výsledky.

– Rozvoj závislosti na alkoholu. Ta vzniká v dospívání podstatně rychleji než v pozdějších letech.

– Alkoholické nápoje u dospívajících zvyšují riziko agresivního jednání a násilných konfliktů (Taniguchi et al., 2022). Lze také poukázat na souvislost mezi pitím alkoholu u dospívajících a násilnou trestnou činností (Carpenter et al., 2015).

– U dospívajících pijících alkoholické nápoje se častěji objevují vztahové problémy.

– U dospívajících, kteří zneužívají alkohol, bylo zjištěno vyšší riziko sebevražedných pokusů (Sher et al., 2006).

– U dospívajících dochází často k pití alkoholických nápojů v tazích. To je zvláště nebezpečné vzhledem na další komplikace včetně poškození mozku (Obray et al., 2022).

– Romelsjö et al. (2012) zjistili, že většina problémů, které alkohol působí dospívajícím, je vyvolána relativně umírněným pitím. Důvodem je skutečnost, že takových dospívajících je podstatně více než těch, kdo pijí masivně nebo jsou závislí.

– Zvýšení věkové hranice pro pití alkoholu snižuje mortalitu na chronické nemoci působené alkoholem v průběhu dalšího života (Plunk et al., 2016).

Souhrn a závěr

Pití alkoholu ohrožuje zdravý vývoj dospívajících v mnoha směrech. Ze zdravotního hlediska by bylo vhodné zvýšit věkovou hranici pro pití alkoholu na 21 let, jako je tomu v USA. Pro zajímavost dodáváme, že ke zvýšení věkového limitu z 18 na 20 let došlo i v Litvě. Návrhy, aby se věková hranice pro pití alkoholu snížila z 18 na 16 let, považujeme za krajně nevhodné. Oslabuje se tak autorita rodičů a školy při prevenci škod působených alkoholem u dospívajících. V Česku není alkohol ve vínu a pivu zdaněn. To přispívá k nízké ceně alkoholických nápojů a jejich vysoké spotřebě. Alkohol ve zmíněných nápojích je třeba zdanit a věkovou hranici pro pití alkoholu zvýšit, nebo alespoň zachovat.

Zdroj: MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy (autorské dílo)

Literatura

Ahammer A, Bauernschuster S, Halla M, Lachenmaier H. Minimum legal drinking age and the social gradient in binge drinking. J Health Econ. 2022; 81:102571.

Arain M, Haque M, Johal L et al. Maturation of the adolescent brain. Neuropsychiatr Dis Treat. 2013; 9:449-61.

Borowsky IW, Hogan M, Ireland M. Adolescent sexual aggression: risk and protective factors. Pediatrics. 1997; 100(6):E7.

Carpenter C, Dobkin C. The Minimum Legal Drinking Age and Crime. Rev Econ Stat. 2015; 97(2):521-524.

Csémy L, Nešpor K. Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu? Čes-slov Pediat 2013; 68 (6): 380-384.

DeJong W, Blanchette J. Case closed: research evidence on the positive public health impact of the age 21 minimum legal drinking age in the United States. J Stud Alcohol Drugs Suppl. 2014; 75 Suppl 17:108-15.

Lees B, Meredith LR, Kirkland AE et al. Effect of alcohol use on the adolescent brain and behavior. Pharmacol Biochem Behav. 2020; 192:172906.

McCartt AT, Hellinga LA, Kirley BB. The effects of minimum legal drinking age 21 laws on alcohol-related driving in the United States. J Safety Res. 2010; 41(2):173-81.

NIAAA: Underage Drinking. www.niaaa.nih.gov, accessed 29. 1. 2023.

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*