Jak si uchovat zdraví

Jak si uchovat zdraví
Foto: Pexeles

Zdraví je nejen ve stáří prostě to vůbec nejdůležitější, oč je třeba denně pečovat. Každý, kdo se ptá, jak si může udržet zdraví, potřebuje na podrobnou odpověď čas, trpělivost a otevřenou mysl.

Mnoho článků o zdraví je jen propagací konkrétního výrobku nebo potravinového doplňku farmaceutického průmyslu. Navíc koluje mnoho lží a polopravd, takže je vážně těžké rozlišit informace, s kterými se setkáváme. 

Zdraví je charakterizováno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody. Kdo ho má, viďte? Za tímto stavem stojí předpoklad, že náš fyzický organismus je zásadně v homeostáze, v rovnováze. Pokud je tato rovnováha narušena vnějšími patogeny – mikrobiologickými, psychosociálními, chemickými atd. – organismus onemocní. V tomto smyslu tedy každý, kdo eliminuje negativní patogeny či rizikové faktory nebo se od nich co nejvíce vzdálí, zůstává zdravý.

Základními stavebními kameny pro zdraví jsou pak pravidelná hygiena těla, vyhýbání se látkám způsobujícím nemoci a minimalizace rizikových faktorů, jako je nadměrný stres.

Nový pohled na zdraví

Nový pohled na zdraví naopak říká, že základním stavem člověka je heterostáza, tedy nerovnováha. Zdraví tak tedy není stav, ale přizpůsobení se vnějšímu prostředí a stresovým faktorům, neustálý pohyb mezi rovnováhou a nerovnováhou, mezi zdravím a nemocí – s nutností neustále vytvářet ochranné faktory, které nás přiblíží oné potřebné rovnováze.

Navíc každý jsme individualita. Někdo trpí sklony k nadváze, jiný k alergiím, další k depresím.  Zdraví je tak velmi individuální a vždy závisí na genetických dispozicích, odolnosti i na nastavení těla, mysli a duše dotyčné osoby.

Najděte správnou rovnováhu

Rostoucí odvětví biopotravin a také rozvíjející se odvětví fitness a dietního marketingu ukazují, že moudrost „v zdravém těle zdravý duch“ neboli symbióza psychického a fyzického zdraví je rozšířená v celém západním světe. Pohyb, vyvážená strava a dostatečný spánek jsou tři faktory považované za základ zdravého životního stylu, ale mnohem méně pozornosti je věnováno duševnímu zdraví.

Jak důležitá je duševní nebo emocionální pohoda pro zdraví, se obvykle řeší až ve chvíli, kdy je její absence příčinou potíží. Ale i tehdy jsou tyto faktory často ignorovány, považovány za samozřejmost a v některých případech se o nich jednoduše mlčí. Přitom práce, která vás nebaví a tíží, stejně jako nefunkční partnerský vztah mohou být příčinou fyzické nemoci, podobně jako dlouhodobá sociální izolace.

Je to jako s domem stojícím na několika pilířích. Také by nemohl stát jen na jednom, a jeho stabilita závisí na každém sloupu. Nefunguje-li jeden, naruší se stabilita celého domu.  Fyzické potíže snižují duševní výkon, a pokud se stanou chronickými, ovlivní také duševní stav. Duševní nerovnováha se také často projevuje fyzickými příznaky. Pokud chcete zůstat dlouhodobě zdraví, musíte se věnovat každému pilíři a vždy je vnímat jako jeden celek. 

Co tedy s tím

Začněme u jídla. Známé pravidlo doporučuje raději méně, ale kvalitní produkty, užít si jejich konzumaci a nikam se při jídle nehnat. Čím dál více se ukazuje, že kdo je schopen konzumovat jídlo pomalu, v klidu, i s estetickým vjemem, tomu pokrm přináší i duševní pohodu. Další pilíř je pak smysluplnost bytí, pocit vlastního přínosu: ať už prostřednictvím zaměstnání, pomoci rodině (třeba s vnoučaty), práce na zahradě, dobrovolnické činnosti apod.

Stejně důležitá je sociální síť, kontakt s lidmi, nejlépe s těmi, kteří jsou blízcí našemu srdci.

Pokud ze sebe takto vydáváte energie, je třeba věnovat speciální pozornost relaxaci – a s přibývajícím věkem ve stále vyšším poměru. Základem je spánek, který rozhodně není samozřejmostí. Nutnost chodit pravidelně spát a hlídat si spánkovou hygienu si uvědomí hlavně ti, kteří měli se spánkem někdy v minulosti potíž. Jen spánek sám o sobě ale nestačí. Kombinace duševního a fyzického cvičení (jakými jsou jóga či cvičení dechová nebo k uvolňování svalstva) podporuje současně vnitřní rovnováhu a klid.

Ale nejdůležitější věcí je všímavost nás samých k sobě a k signálům našeho těla a naší duše. Ty, kteří se setkávají ve svém životě s láskou a úctou, kteří poslouchají svůj vnitřní hlas a mají odvahu žít život, jenž odráží vlastní vnitřní přesvědčení, pak vidíme jako příklady zdraví, kterého bychom chtěli dosáhnout. Své zdraví máme ve svých rukou!

Zdroj: redakce – Milan Dobrovský, medicalnewstoday.com

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*