Vliv zvýšení minimální prodejní ceny alkoholu na úmrtnost a počet hospitalizací

Vliv zvýšení minimální prodejní ceny alkoholu
Foto: Freepik

V roce 2018 zavedlo Skotsko minimální prodejní cenu za jednotku alkoholu. To vedlo ke snížení prodeje alkoholických nápojů o 3 %.

Během 32 měsíců poté došlo k poklesu úmrtí působených alkoholem o 13 % a ke snížení počtu hospitalizací v důsledku pití alkoholu o 4 %. Ukázalo se, že k nejvýraznějšímu poklesu mortality v důsledku pití alkoholu došlo u sociálně nejslabších skupin obyvatelstva, a to jak u mužů, tak u žen.

Výsledky této studie nejsou překvapivé. Wagenaar et al. (2010) uvádějí, že zdvojnásobení daně na alkohol by snížilo úmrtnost působenou alkoholem v průměru o 35 %, dopravní nehody o 11 %, počet sexuálně přenosných nemocí o 6 %, násilí o 2 % a kriminality o 1,4 %.

Česká daňová politika

Česká daňová politika vůči alkoholu je iracionální. V případě piva se nedaní alkohol, ale mladina, proto piva s obsahem alkoholu pod 0,5 % mohou být daněna dokonce více než piva s obsahem alkoholu 4 %.

Další absurditou je skutečnost, že alkohol ve vínu zůstává k 3. 9. 2023 stále nezdaněn. To přináší četné zdravotní a sociální problémy. Čistě z ekonomického hlediska je nejnákladnější položkou pokles produktivity práce obyvatel v důsledku vysoké spotřeby alkoholu (Manthey et al., 2021).

Zdroj: MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy

Literatura

Manthey J, Hassan SA, Carr S et al. What are the Economic Costs to Society Attributable to Alcohol Use? A Systematic Review and Modelling Study. Pharmacoeconomics. 2021; 39(7):809-822.

Wagenaar AC, Tobler AL, Komro KA. Effects of alcohol tax and price policies on morbidity and mortality: a systematic review. Am J Public Health. 2010; 100(11):2270-8.

Wyper GMA, Mackay DF, Fraser C et al. Evaluating the impact of alcohol minimum unit pricing on deaths and hospitalisations in Scotland: a controlled interrupted time series study. Lancet. 2023; 401(10385):1361-1370.

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*