Příspěvek na bydlení
Rady, tipy, návody

Žádosti o příspěvek na bydlení budou kompletně on-line a jednodušší. Novela přináší i změny v čerpání rodičovské dovolené a sociální podpory v hmotné nouzi

Pro příjemce příspěvku na bydlení bude jednodušší dokládat příjmy a výdaje, interval jednou za tři měsíce se prodlužuje na jednou za půl roku. Také nebude zapotřebí žádat o dávku každý rok znovu, ale žádost bude vyřízena na dobu neurčitou. Nebude také nutný podrobný rozpis jednotlivých položek nákladů na služby související s bydlením, tak jako tomu bylo doposud. Kromě zjednodušení administrace příspěvku na bydlení jde o rozšíření výčtu možných situací, kdy lze žádat o mimořádnou okamžitou pomoc.