Literatura s názorem již 90 let

Literatura s názorem již 90 let
Foto: Pixabay

Vyšehrad, nejstarší nakladatelství u nás, vstupuje do dalšího desetiletí se silným edičním plánem

Nejstarší české nakladatelství slaví 90 let. Staví na tradici vydávání kvalitní české i překladové literatury, kterou dnes reprezentuje nová generace jeho autorů. Vyšehrad letos vydá téměř devadesát titulů.

Čtenáři se mohou těšit na taková díla, jako jsou Proměny Země Petera Frankopana, prvotina Michela Houellebecqa H. P. Lovecraft: Proti světu, proti životu či další vydání úspěšné knihy 1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů od Erica H. Clinea. Z pera českých autorů vyjdou povídky Krajina roztavených zvonů Jana Štiftera, román Třetí terapie Danuty Chlupové či historická monografie Heinrich Franz Boblig. Zlý duch moravsko-slezských dějin? od Jaroslava Čechury. Ediční plán zahrnuje stejně jako každý rok i řadu longsellerů – například slavný román Kámen a bolest Karla Schulze vyšel ve Vyšehradu poprvé už v roce 1942.

Vyšehrad je nejstarším nepřetržitě fungujícím nakladatelstvím v České republice. Každý rok vydává necelou stovku titulů, z nichž polovinu tvoří novinky a polovinu tzv. longsellery, dotisky a reedice. „Devadesát je XC a to je zase v cyklistické terminologii oblíbená disciplína horských kol. Je pro ni typická jízda ve složitém terénu, jezdec musí dávat velký pozor na kameny, kořeny nebo brody. XC je nezapomenutelná jízda, dřina a adrenalin. XC je cesta na Olymp. A český Olymp je Vyšehrad. Tam za ty roky vědí, že úspěch není zadarmo. Že je to někdy cesta divočinou, plná nástrah a nebezpečí, s každou další knížkou se vrací na stupeň vítězů. Patří tam, už XC let,“ napsal Vyšehradu k narozeninám spisovatel Jan Štifter.

Nakladatelství se zaměřuje zejména na historii, filozofii, religionistiku a teologii, dále na původní a překladovou beletrii (edice Tvář, Světová próza, Čtení u krbu), poezii (Verše) a oblíbené rozhovory s významnými osobnostmi (Rozhovory). „Letošní ediční plán stojí na kvalitních populárně-naučných titulech a beletrii našich i zahraničních autorů, které doplňují oblíbené longsellery,“ říká Pravomil Novák, programový ředitel nakladatelství.

Vyšehrad si stále udržuje vysokou úroveň vydávané literatury a spolupracuje s významnými českými a zahraničními spisovateli a vědci. Přestál válečné období, perzekuci, normalizaci i divoká 90. léta, přičemž vždy hledal nové náměty a autory, zakládal ediční řady a jeho redaktoři, autoři a spolupracovníci mnohdy byli příkladem morálního občanského postoje. „Za devadesát let své existence nakladatelství Vyšehrad prošlo dvěma obdobími totalitních režimů, kdy neexistovala svoboda slova a tisk byl podroben přísné cenzuře. Oba totalitní režimy přežil Vyšehrad se ctí: jak v těžkých dobách nacistické okupace, tak v období komunistického režimu v něm vycházely dobré a hodnotné knihy, často knihy s duchovní tematikou a s vazbou na víru a náboženství, tedy takové, které se jiná nakladatelství bála vydávat. Svou cestu ke čtenářům si tehdy našly. Dnes sice máme svobodu tisku a každý si může vydávat, co chce, což je jistě dobře; ovšem má to i svou odvrácenou stránku: trh je často zaplaven komerční literaturou anebo rovnou zcela nehodnotným brakem. Jsem rád, že si Vyšehrad i v dnešní době, kdy lidé obecně méně čtou, udržel svou vysokou úroveň a nadále vydává hodnotné knihy,“ doplňuje spisovatel Jan Rychlík.

V roce 1993 Vyšehrad nabyl novou právní subjektivitu a v roce 2018 se stal součástí skupiny Albatros Media.

*

Vybrané tituly edičního plánu Vyšehradu pro rok 2024

Únor

Muž, který sázel stromy
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Hrdiny prvních Gionových knih jako by nebyli lidé, ale příroda: země, řeka, hory. Ve 30. letech vytvořil řadu románů, v nichž zaznívá oslava venkovského člověka, žijícího zcela instinktivně v souladu s přírodními zákony. Za druhé světové války a po jejím skončení nastává v Gionově tvorbě zásadní obrat jak v tematice, tak ve stylu. Autor upírá svou pozornost k člověku a jeho osudům, zejména tzv. „cyklem Husara“, v němž nezapře inspiraci svým milovaným Stendhalem. Próza Muž, který sázel stromy z roku 1953 jako by byla návratem k původní Gionově fascinaci prostým člověkem a jeho dokonalým splynutím s přírodou. Obraz provensálského pastýře je oslavou neokázalé vytrvalé činnosti, která si nedělá nárok na odměnu, a přece se svým výsledkem blíží aktu Stvoření. Vyšehrad, 229 Kč

Odpověď na Jóba
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Své poslední dílo Odpověď na Jóba sepsal C. G. Jung roku 1952, devět let před svou smrtí. Tento významný text je psychologickým výkladem biblického příběhu o Bohem zkoušeném muži, který Jung považoval za „milník v dlouhém historickém vývoji božského dramatu“. Jung nemíní zkoumat text jako racionální teolog, ale pojímá jej jako dílo osobní, v němž ke slovu přichází vlastní emocionalita, subjektivní pocity čtenáře. Na podkladě Knihy Jób se tehdy již slavný analytický psycholog snažil vypořádat se základními náboženskými otázkami, hledal odpověď na problém lidského utrpení, zkoumal vývoj samotného Boha, přesněji naší představy o něm: Jahve je mu symbolem nevědomí, je dobrem i zlem, Bohem milováníhodným i strašlivým, neomezeným božstvím bez sebereflexe. Celý další proces stvoření, na němž se Jahve podílí se svou družkou Sofií – božskou Moudrostí, již potom vymění za Izrael –, a následného Vtělení je procesem transformace božství, resp. lidského vědomí. Vyšehrad, 299 Kč

Dějiny Slovenska
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Dějiny Slovenska nejsou dějinami národa Slováků, ale historií území, které dnes tvoří současnou Slovenskou republiku a které bylo po staletí součástí uherských dějin. Jan Rychlík sleduje historii slovenského území od počátků, věnuje se Sámově říši, velkomoravskému státu a cyrilometodějské misii, příchodu Maďarů a středověkému uherskému království, zrodu slovenského národního vědomí a nelehkému prosazování se slovenského národa v rámci multinacionální uherské monarchie. Jádrem knihy jsou kapitoly o moderních dějinách Slovenska, vrcholících získáním samostatnosti v roce 1993, i o třech dekádách samostatného státu. Autor má jedinečné předpoklady pro napsání první české syntézy slovenských dějin – má dvojí občanství, české i slovenské, a jako přímý účastník byl i u jednání o rozdělení společného státu. Vyšehrad, 599 Kč

*

Březen

Malá filosofie člověka.
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Kniha vychází z autorových přednášek na Pedagogické a Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Jejich osnovu představil ve skriptech určených studentům všech humanitních oborů. V rozšířené knižní podobě (první vydání 1994) připojil další, dosud nepublikované texty, které postupně přepracovával a doplňoval. Autorovým cílem bylo otevřít problematiku filosofického myšlení širokému okruhu zájemců. „Na rozdíl od filosofie vědy nebo filosofie jazyka se zde výklad soustřeďuje a pořádá kolem člověka jako tělesného bytí na světě, jako dějinné bytosti, jako společenské a mravní osoby.“ Text je doplněn výkladovým slovníkem, obsahujícím přes tisíc stručných hesel z oblasti filosofie a jiných humanitních oborů. Vyšehrad, 399 Kč

Děti v ohrožení
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Krize, se kterými se potýká moderní společnost, silně vnímají i naše děti. Jaké faktory hrají roli v dramatickém zhoršení jejich psychického stavu? Zkušení lékaři Michal Hrdlička a David Kolouch z Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole se zamýšlejí nad možnými příčinami i řešením. Jejich výklad o nejčastějších problémech doplňují rozhovory s teenagery i jejich rodiči, které vedla publicistka Agáta Pilátová. Kniha, jež vám ukáže cesty ke zlepšení duševního stavu vašich děti. Vyšehrad, 399 Kč

*

Duben

Černé díry.
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Ve středu každé galaxie se nacházejí nejpodivnější objekty ve vesmíru: černé díry. Mají tak obrovskou hustotu a přitažlivost, že jejich sevření neunikne žádná hmota, dokonce ani světlo. Hvězdy, které krouží kolem jejich okraje jako voda kolem odtoku ve dřezu, uvolňují energii ve formě světla, dokud nepřekročí horizont událostí a nezmizí navždy. Černé díry nestojí jen v centru galaxií, ale také v centru současného výzkumu teoretické fyziky a astrofyziky, jsou dokonalou laboratoří, ve které nacházíme fyziku nejzazších extrémů. Tato kniha nabízí výpravu do světa těchto nepochopitelných objektů a vysvětluje, jak vznikají a proč potvrzují, že Einsteinova teorie obecné relativity je geniálním popisem vesmíru kolem nás. Vyšehrad, 499 Kč

Doupě vlkodlaka
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

V odlehlých horách Cuala je objeveno mrtvé tělo s proříznutým hrdlem. Opat nedalekého kláštera v zavražděném pozná brehona Brocca, který provázel na tajné cestě do kláštera princeznu Gelgéis. Ta však do kláštera nedorazila a je už několik dní nezvěstná. Jakmile se tato zpráva donese jejímu snoubenci, mumanskému králi Colgúovi, jeho sestra Fidelma vyráží ve společnosti věrných průvodců Eadulfa a Endy do znepřáteleného království Laigin, aby princeznu našla. Po první vraždě brzy následuje další. Trojice cestovatelů slyší ze všech stran varování před ďábelskými vlkodlaky a horskými přízraky. Kdo asi krade drahé kovy z laiginských dolů? A skutečně je něco na zvěstech o hrozící válce mezi Mumanem a Laiginem? Fidelma se při pátrání po odpovědích musí mít neustále na pozoru, protože všude číhá nebezpečí a smrt. Vyšehrad, 399 Kč

*

Květen

Encyklopedie středověku
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Oblíbená a dnes již klasická práce je dílem předních francouzských i světových odborníků na dějiny středověku. Dva renomovaní francouzští medievisté v ní shromáždili přes osm desítek hesel ve formě samostatných, čtivých esejů. Pokrývají všechny základní oblasti dějin a života středověké Evropy, témata politických dějin (Král, Šlechta, Válka a křížová výprava), dějin hospodářských (Peníze, Řemeslníci, Půda) i kulturních (Katedrála, Poutnictví, Symbol). Mezi autory jsou kromě francouzských historiků i odborníci z Itálie, Německa, Velké Británie, Spojených států, Polska a Ruska. Encyklopedie středověku je jedinečným, obsahově bohatým a jazykově vytříbeným svědectvím o středověkém světě. Vyšehrad, 1499 Kč

Zrození tragédie
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Významný myslitel druhé poloviny 19. století Friedrich Nietzsche byl ve svých 24 letech považován za mimořádně nadaného filologa. Jeho filosofické myšlení zásadně ovlivnil spis A. Schopenhauera Svět jako vůle a představa. Oba tyto vlivy, filologický a filosofický, se potkávají v Nietzscheho knižní prvotině Zrození tragédie z ducha hudby ještě se třetím: jeho obdivem k R. Wagnerovi. Lidský život, píše Nietzsche, inspirován Schopenhauerovou metafyzikou pravůle, je bytostně ohrožen, plný bolesti, úzkosti a beznaděje. Tím, co má člověku pomoci snášet jeho osud, je umění. Ve starověkém Řecku pak Nietzsche nachází pojmenování dvou základních principů v umění působících: princip apollinský, jehož úkolem je tragickou skutečnost lživě zkrášlovat a harmonizovat, a tak poskytnout smrtelníkům požitek estetické slasti dovolující zapomenout, a princip dionýský, původnější a hlubší, výraz nespoutanosti a opojení, v němž se mísí hrůza, bolest i titánský vzdor. Působení těchto dvou principů pak autor sleduje v řecké filosofii a umění i v soudobé kultuře. Vyšehrad, 299 Kč

Země a její národy.
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Druhý svazek rozsáhlého díla o globálních dějinách zahrnuje období od roku 1500 do současnosti. Opět se zaměřuje nejen na historii Evropy a západního světa, ale také na vývoj na ostatních kontinentech. Kolektiv zkušených historiků dovádí svůj výklad do začátku 21. století a věnuje se také lidským právům, ekonomické globalizaci, myšlenkovým inovacím a technickému vývoji v nejširším smyslu, přetrvávání tradičních kultur či roli médií a sociálních sítí. Důležitým tématem je také interakce člověka s jeho životním prostředím. Kromě důkladného popisu světových dějin v méně známých kontextech obsahuje svazek také desítky map, ilustrací, chronologických os a informačních boxů. Vyšehrad, 1399 Kč

Třetí terapie
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Třicetiletá Němka Mathilda žije v Drážďanech, které si každý rok připomínají tragické výročí spojeneckého bombardování. Zhruba o deset let starší Polák Grzegorz se narodil a žije v Osvětimi, městě, které si většina lidí spojuje výhradně s děním v bývalém koncentračním táboře, jako by současná Osvětim ani neexistovala. Grzegorz pracuje v bývalém táboře jako průvodce pro německy mluvící skupiny. Mathilda a Grzegorz se náhodně potkají na dovolené v malém kempu, kde Mathilda pracuje jako recepční. Mathilda je úzkostlivá a má velmi nízké sebevědomí. Na její vnímání sebe sama mělo vliv nelehké dětství a pocit jakési rodinné viny z války. I Grzegorz žije s pocitem viny – v tom jsou si s Mathildou do určité míry podobní. Dokážou se postavit domnělé i skutečné minulosti, která oba pronásleduje? Vyšehrad, 369 Kč

Krajina roztavených zvonů
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Jak daleko sahá paměť jedné rodiny? Ve vyprávění sedmi mužů se odvíjí pohnutý příběh prorůstající dvěma staletími. Lékař v roce 1832 se připravuje na nejdůležitější životní zkoušku, když do Čech přichází dosud nepoznaná epidemie. Chlapec v roce 1955 pátrá po tom, co se v jeho rodině přihodilo na konci druhé světové války. Nejmladší generace se chce odpoutat od společenských konvencí a zařídit se po svém. Kniha jako rodokmen, slova jako most mezi generacemi. Vstupte na něj… a kráčejte opatrně. Jan Štifter absolvoval kulturní dějiny. Vyšehrad, 349 Kč

*

Červen

Pozná kardiolog zlomené srdce?
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Pozná kardiolog zlomené srdce? Platí, že oko je do srdce okno? A existuje na děravou paměť záplata? Dva roky zpovídala publicistka Lucie Šilhová v podcastu MUDr.ování přední české lékaře a další odborníky na lidské tělo i duši. Kladla jim občas otázky nevážné, nicméně o zdraví se mluvilo převážně vážně. A také s nadhledem a profesionalitou, jež jsou vlastní nejen zpovídaným osobnostem, ale i autorce a moderátorce podcastu. Přinášíme vám výběr třiceti nejlepších rozhovorů vzniklých v rámci tohoto ojedinělého projektu. Vyšehrad, 399 Kč

*

Srpen

1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů
Foto: se souhlasem nakladatelství Vyšehrad

Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří, jakými byly Egypt, Chetitská říše nebo kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr., v období, které můžeme označit jako „první mezinárodní věk“ v dějinách lidstva? Tyto změny jsou tradičně spojovány s příchodem tzv. mořských národů. Můžeme je přičíst jednomu faktoru, události a datu, nebo spíše sérii katastrof a dominovému efektu, posílenému vzájemným propojením tehdejších politických útvarů? Na tyto otázky, zajímavé i díky paralelám se současností, odpovídá přední americký archeolog a historik Eric H. Cline. Jeho kniha přibližující svět mezinárodní diplomacie, dálkového obchodu i intrik propojeného světa starověkého Středomoří a Předního východu vychází v novém, aktualizovaném vydání. Vyšehrad, 449 Kč

*

Ben Kane: Hannibal 3. Válečná mračna

Syrakusy, rok 213 před Kristem. Město pod nemilosrdným sicilským sluncem je ve válečném stavu. Za hradbami čeká početná římská armáda. Quintus, zkušený voják, který bojuje v této nelítostné válce na straně Říma od samého počátku, je připraven položit za Republiku svůj život. Na straně Syrakus proti němu stojí i jeho dávný přítel, Kartáginec Hanno, kterého vyslal na pomoc Syrakusám Hannibal. Hanno přísahal smrt všem Římanům, ve městě však narazí na zajatou Quintovu sestru Aurelii. Dva přátelé na opačných stranách boje. Mezi nimi žena. Schyluje se k jednomu z nejbrutálnějších obléhání všech dob. Kdo přežije? Vyšehrad, 499 Kč

*

Jaroslav Čechura: Heinrich Franz Boblig. Zlý duch moravsko-slezských dějin?

Inkvizitor Heinrich Franz Boblig z Edelstadtu je proslulý především díky románu Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice a ještě více díky jeho filmové verzi režiséra Otakara Vávry, v níž tohoto muže nezapomenutelným způsobem ztvárnil Vladimír Šmeral. Monografie Jaroslava Čechury představuje tohoto temnou aurou obestřeného muže, hlavního strůjce čarodějnických procesů na Velkolosinsku a Šumpersku na konci 17. století, jako člověka z masa a kostí. Ukazuje Bobliga jako vzdělaného právníka a respektovaného člena tehdejší společnosti, přibližuje jeho nezvykle dlouhou kariéru a rozptyluje mimo jiné rozšířenou představu o tom, že se obohacoval na úkor obětí čarodějnických procesů a jejich rodin. Výsledný obraz není ani obžalobou, ani obhajobou historické osobnosti, ale jejím zasazením do dobových souvislostí. Vyšehrad, 399 Kč

*

Září

Peter Frankopan: Proměny Země

Klimatická změna a ekologická krize patří bezesporu k nejdůležitějším tématům současnosti. Historik Peter Frankopan ve své rozsáhlé a svým pojetím jedinečné knize ukazuje, že člověk se s proměnami klimatu a jejich vlivem potýká po celé své dějiny. Zabývá se způsoby hospodaření v jednotlivých epochách historie a jejich vlivem na přírodní prostředí i na lidské společnosti samotné, stejně jako významem jazyka a náboženství jako způsobů, jakými se člověk vztahuje k prostředí a ovlivňuje je. Záběr knihy je opravdu ohromující, od sopečných erupcí na samém úsvitu lidských dějin až k problémům rostoucích megapolí a technologické „zelené revoluce“ v současnosti. Frankopanova kniha je nepostradatelným průvodcem pro všechny, kdo chtějí přemýšlet o nejtíživějších hrozbách dneška na základě důkladné znalosti dob minulých. Vyšehrad, 999 Kč

*

Michel Houellebecq: H. P. Lovecraft: Proti světu, proti životu

V této rané práci Michel Houellebecq soustředí své nezanedbatelné analytické schopnosti k dílu H. P. Lovecrafta, vlivného a dodnes populárního autora hororových románů z počátku 20. století. Houellebecq zde svým vhledem do spisovatelského řemesla vrhá světlo nejen na tvorbu Lovecraftovu, ale také na svou vlastní: oba autoři jsou spolu spřízněni, sbližuje je jedinečné, temné vidění světa. Avšak přestože Houellebecq dochází k závěru, že Lovecraft tento odporný svět odmítá, úvahy v knize jsou vedené Houellebecqovým obdivem k americkému autorovi, který ji přetváří v milostnou píseň a naplňuje jeho slova energií a vášní, s nimiž jsme se v jeho románech dosud nesetkali. Vyšehrad, 249 Kč

*

Připravujeme

 • Tomáš Etzler: Americké roky
 • Barbora Postránecká: rozhovor s Věrou Roubalovou, Náhradka 2

*

Devět milníků 90 let

V roce 1934 Bohumil Stašek, kanovník Vyšehradské kapituly, římskokatolický kněz, politik a čelný představitel Československé strany lidové, zakládá nakladatelství Vyšehrad.

40. léta 20. stol.

 • 1945–1948: rozvoj Vyšehradu pod vedením Aloyse Skoumala a Bedřicha Fučíka.
 • Poprvé vychází Kámen a bolestKarla Schulze (1942) a Medvídek Pu A. A. Milneho (1949).
 • Původní tvorbu domácích autorů (J. Durych, V. Vančura, J. Čep, E. Hostovský) nebo historické texty (Z. Kalista) doplňují překlady (F. Foerster, Vincenc Ducatillon, O. P., Daniel-Rops, P. Termier, S. Undsetová) a svazky vzácné Podlahovy knihovny naučných spisů (Blažej Ráček: Církevní dějiny v přehledu a obrazech, 1940; Výbor z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly, 1940; A. V. Florovský: Čeští jesuité na Rusi – Jesuité české provincie a slovanský Východ; Bohdan Chudoba: Španělé na Bílé hoře, 1945; Josef Kurz, ed.: Slovanské studie, 1948).

50. léta 20. stol.

 • 1953: perzekuce, uvěznění většiny pracovníků i spolupracovníků Vyšehradu, název Vyšehrad musí být nahrazen názvem nakladatelství Lidová demokracie.
 • 1953-1956: dochází takřka k úplnému utlumení ediční činnosti Vyšehradu a je zaveden tzv. gestorský systém, kdy nakladatelství dostávají od ministerstva kultury jakési výhradní právo na vydávání určitého literárního žánru. Ostatní nakladatelství se pak na toto nakladatelství musí obracet se žádostí o souhlas, chtějí-li vydat titul z „jeho sféry“.
 • Vyšehradu je přiřčena specializace na český venkovský román 19. století. ministerstvo kultury zakazuje vydávat až na některé výjimky většinu západních a mnoho východních (zvláště polských) autorů a díla filozofická, teologická, humanitní a sociologická. Knižní produkce je omezována i přidělováním kvót papíru.
 • Vychází Jádro věci Grahama Greena a další závažné knihy, např. O Boží obci Aurelia Augustina v překladu Julie Novákové, Poklad na ostrově R. L. Stevensona s ilustracemi Fr. Tichéhoči Don Quijote v novém překladu Zdenka Šmída(s ilustracemi Gustava Dorého).
 • V edici Verše jsou vydány sbírky J. Zahradníčka, V. Renče, J. Dokulila, J. Kostohryze, V. Vokolka a dalších spirituálně orientovaných autorů a také díla starších českých autorů (K. H. Mácha, J. Neruda, V. Beneš Třebízský).

60. léta 20. stol.

 • Poprvé vychází Egypťan Sinuhet Miky Waltariho (1965) a dosud zakázaní autoři.
 • 1968: několik desítek spisovatelů v čele s Jaroslavem Seifertem podepisuje petici za obnovení jména Vyšehrad. Na jeho vedení se dokonce opět podílí Bedřich Fučík. Za řadu vynikajících edičních podnětů vděčí nakladatelství filozofu Jiřímu Němcovi.

70. léta 20. stol.

 • V krátké době vycházejí díla do té doby zakázaných českých i překladových autorů (Gabriela Marcela, Martina Heideggera či Pierra Teilharda de Chardin). Edice Historica měla zahájit dílo Josefa Pekaře Postavy a problémy českých dějin. Bylo sice vytištěno, avšak ministerstvem pozastaveno a posléze zlikvidováno.
 • V období normalizace se přes obtížné podmínky daří prosadit řadu kvalitních titulů, byť některé vycházejí spíš jen cenzurním nedopatřením, případně opatřené vhodně zvoleným krycím titulem.
 • Vychází slavná Citadela Antoina de Saint-Exupéryho (1975) nebo řada nejstarších evropských literárních památek (Staroslověnské legendy českého původu, Byzantské legendy, Zlatý věk bulharského písemnictví, Legendy a kroniky koruny uherské, Kristiánova legenda, svazek svatovojtěšského písemnictví ukrytého pod názvem Slavníkovci ve středověkém písemnictví aj.).
 • Jinou cestu naznačuje vydání publikace o Mikuláši Kusánském. Na převážně historický úvod navázal rozsáhlý výbor z díla, který pro Vyšehrad pořizuje Jan Patočka. Uvedení jeho jména v r. 1977 by znamenalo zničení celého nákladu, a proto svolil, aby byl jako překladatel uveden Jan Sokol.

80. léta 20. stol.

 • Vychází řada základních literárních památek minulosti; Legenda aurea Jakuba de Voragine (1984), Píseň o perle prof. Pokorného (1986).
 • 1982: do edičního plánu zařazeny tituly tzv. černé řady – dnes nazvané Reflexe – věnované významným filozofům, teologům a historikům (Boëthius, Valerián Magni, Bohuslav Balbín, Erasmus Rotterdamský, Jan Duns Scotus, Blaise Pascal aj.).
 • Vychází volná řada vynikajících japonských prozaiků – Šóhei Óoka, Naoja Šiga, Šúsaku Endó, Haruo Umezaki, Džuničiró Tanizaki, Jasunari Kawabata, Kunio Cudži – nositelů různých prestižních literárních cen včetně Nobelovy ceny za literaturu.
 • 1989: i přes větší volnost ve vydávání Vyšehrad po následující tři roky čím dál víc ochromují ekonomické potíže deníku Lidová demokracie. Ediční plán si sice uchovává svou úroveň, je však zřejmé, že zánik nakladatelství je jen otázkou krátké doby.
 • I v době této transformace v roce 1993 vycházejí významné tituly (Wittgenstein, Kropáček, Pieper, Heidegger, Trilling, Pokorný, Čep aj.).

90. léta 20. stol.

 • Po roce 1990 Vyšehrad plánuje pokračovat v tradici vydávání kvalitní literatury. Propojení knižního nakladatelství s deníkem Lidová demokracie a nezájem tehdejších majitelů vedou k likvidaci podniku Lidová demokracie, a tím i ke značnému útlumu činnosti nakladatelství Vyšehrad.
 • 1992 – likvidace společného podniku Lidová demokracie a Vyšehrad.
 • 1993 – znovuzaložení Vyšehradu jako spol. s r.o. Vyšehrad je zachráněn před úpadkem a začíná novou kapitolu: věnuje se zejména historii a teologii Literární úvod do Nového zákona (1993), Knihy tajemství a moudrosti I-III (1995-1998). Vychází ProrokChalíla Džibrána a Muž, který sázel stromy Jeana Giona.
 • 1994 – produkce Vyšehradu opět roste a tematicky se rozšiřuje.

Nultá léta 21. stol.

 • Vycházejí velká díla: Encyklopedie středověku editorů Jacquese Le Goffa a Jeana-Clauda Schmitta.
 • Ediční řady Dějiny Evropy, Kulturní historie, Velké postavy českých dějin, úspěšná řada Novozákonních apokryfů, výbory z francouzské poezie Galský kohout zpívá a Básnické dílo Paula Verlaina.

Desátá léta 21. stol.

 • Vychází řada úspěšných titulů jako Gentleman v Moskvě.
 • V edici Rozhovory rozhovor s Pavlem Kolářem Labyrint pohybu, který se stává nejprodávanější knihou roku 2018.
 • V edici Historica Gustav Husák, Rudolf Slánský nebo Československo v období socialismu, šestidílné Dějiny světa.
 • Je založena edice českých autorů Tvář, kde jsou vydány Sběratel sněhu nebo Poupátka, a ediční řada Největší dramatici.
 • Do Vyšehradu se vrací díla Miky Waltariho.
 • Na jaře 2018 se Vyšehrad stává součástí Albatros Media.

20. léta až dodnes

 • Nové knihy a nové plány:
 • Hedvábné stezky Petera Frankopana, Novinářem v Číně Tomáše Etzlera,
  Paví hody Jana Štiftera, Hledání rovnováhy – rozhovor s Josefem Baxou, Náhradka Barbory Postránecké a Jany Plavec, Kronika jednoho šílenství Jaroslava Čechury, To nejlepší z podcastu MUDr.ování Lucie Šilhové.

Zdroj: Eva Karasová, albatrosmedia.cz

Další články z této rubriky

Život začíná po přechodugutentor-overlay

Život začíná po přechodu

Populární spisovatelka Marcela Mlynářová vydala dvacet jedna zábavných knížek o tom, jak se dají životní starosti zvládat.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*