Eva Semotanová, Jiří Cajthaml, Jitka Močičková: Jan Kryštof Müller – Barokní kartograf

Jan Kryštof Müller
Foto: se svolením nakladatelství Academia

Reprezentativní, mnoha ilustracemi vybavená odborná publikace seznamuje širokou veřejnost s mimořádnou osobností Jana Kryštofa Müllera (1673-1721), kartografa, zeměměřiče a topografa, proslulého unikátními, bohatě zdobenými mapami Čech a Moravy z roku 1720, dokonalým symbolem pro „starou barokní mapu“.

Jan Kryštof Müller – Barokní kartograf
Foto: se svolením nakladatelství Academia

Kolektiv odborných autorů přibližuje ve svém mimořádném díle život Jana Kryštofa Müllera (Johanna Christopha Müllera) i jeho kariéru ve službách habsburské monarchie a seznamuje s jeho slavnými rukopisnými mapami z území Čech. Z dochovaných stručných dat a osobní korespondence je sestavena přehledná časová souhrnná osa, připomínající důležité životopisné údaje.

Jeden z nejvýznamnějších kartografů z přelomu 17. a 18. století Jan Kryštof Müller se narodil jako druhý ze tří synů Johanna a Ursuly Müllerových. Absolvoval latinská i humanitní studia a studoval také matematiku a kreslení v Norimberku, kde se stal v letech 1692-1696 asistentem na astronomické observatoři. Od roku 1699 pracoval v Uhrách na dvou rukopisných mapách pohraničí a nesporný talent uplatnil jako polní vojenský inženýr ve službách Leopolda I. Pokračoval v práci na mapě Uher a na příkaz císaře Josefa I. začal v roce 1708 s podrobným mapováním moravských krajů a sestavováním přehledné mapy Moravy. O čtyři roky později byl pověřen zpracováním mapy Českého království. Celý se soustředil především na práci se zaměřováním a zpracováním map zejména Čech a Moravy, které odevzdal pražskému místodržitelství začátkem června 1721 a vzápětí nato sepsal svoji závěť. Zemřel v důsledku vyčerpání z přepracovanosti 21. června 1721 ve 48 letech, svobodný a bezdětný. Pochován byl na hřbitově u benediktinského kláštera ve Vídni, hrob se však do dnešních dnů nezachoval.

Roku 1727 vyšla v prvním vydání Střední mapa Čech Müllerova žáka Johanna Wolfganga Wielanda, jako zmenšená Müllerova Velká mapa Čech. Ačkoliv není znám žádný portrét Jana Kryštofa Müllera ani jeho rodiny vyjma bratra astronoma a matematika Johanna Heinricha, promlouvá k nám obdivuhodným, kvalitním topografickým i kartografickým odkazem. Díky doprovodným uměleckým rytinám zdobícím mapy je toto unikátní dílo vysoce cenné jak z hlediska precizního zpracování, tak celkové umělecké hodnoty.

Jan Kryštof Müller – Barokní kartograf
Jan Kryštof Müller – Parerga mapy Čech. Historický ústav AV ČR, mapová sbírka (parerga = výzdoba v okrajových částech mapy)

Publikace s množstvím barevných ukázek a detailů Müllerových map, dobových dokumentů, rytin, ryteckých korektur a dalších zajímavostí seznamuje nejen s jedinečnými mapami, ale i s technikami tisku původního díla i jeho odvozenin či rukopisných kopií. Užitečný je rejstřík k mapě Čech s možností využití pomocí nástrojů digital humanities a rovněž vektorový datový model mapy, přístupný díky webovým mapovým službám. Nechybí soupis map, bibliografie či anglické resumé, seznam pramenů, literatury a vyobrazení i místní a jmenný rejstřík.

Jan Kryštof Müller – Barokní kartograf
Jan Kryštof Müller – Parerga mapy Čech, amorci a korunovaná orlice nesoucí kartušový štít s českým lvem. Historický ústav AV ČR, mapová sbírka

Slavnostní uvedení publikace, která vyšla v koedici nakladatelství Academia a Historického ústavu, se konalo 8. listopadu 2023 v Literární kavárně Academia v Praze. Kmotrem knihy byl ministr kultury Mgr. Martin Baxa.

Zdroj: redakce – Dana Vondrášková (autorské dílo), academia.cz

Další články z této rubriky

gutentor-overlay

Babské rady ze života

Herečka a rozhlasová moderátorka Jarka Rozsypalová-Vykoupilová sepsala nový díl oblíbených Babských rad ze života.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*