Rychle a zázračně, či dlouho a vytrvale?

Rychle a zázračně, či dlouho a vytrvale?
Foto: Frepik

Při léčení návykových nemocí se lze setkat s dvěma odlišnými názory. Podle prvního, který bývá často spojen s konfliktem zájmů, lze tím či oním lékem nebo postupem vyléčit závislost velmi rychle.

Opačný přístup charakterizuje aforismus: „Závislost je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se léčí jako chronická nemoc.“

Pro dlouhodobou léčbu návykových nemocí se u nás vžil nepřesný pojem „doléčování“. O jeho významu svědčí práce autorů Friesen et al. (2023). Ti zkoumali soubor osob, které byly hospitalizovány pro závislost na alkoholu. Autoři zjistili, že využívání ambulantních služeb bylo u těchto osob spojeno s menší pravděpodobností další hospitalizace a nižší mortalitou.

Dlouhodobé doléčování může probíhat i ve spolupráci se svépomocnými organizacemi typu Anonymních alkoholiků. O tom, že je tato modalita stejně účinná jako léčba prováděná profesionály nebo účinnější, svědčí metaanalýza autorů Kelly et al. (2020).

Zdroj: MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Literatura

Friesen EL, Yu W, Kurdyak P. Outpatient psychiatric service use is associated with a reduced risk of 1-year readmission and mortality following alcohol-related hospitalizations: A historical cohort study. Acta Psychiatr Scand. 2023; 148(2):179-189.

Kelly JF, Humphreys K, Ferri M. Alcoholics Anonymous and other 12-step programs for alcohol use disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 3(3):CD012880.

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*