Jindřich Francek: Dějiny Jičína

Jindřich Francek: Dějiny Jičína
Foto: Pixabay

Respektovaný historik PhDr. Jindřich Francek (nar. 1943) po studiu dějepisu a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil dvacet let ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a v období 1991 až 2008 byl ředitelem Státního oblastního archivu v Jičíně.

Jindřich Francek: Dějiny Jičína
Foto: se souhlasem nakladatelství Rybka Publishers

Renomovaný archivář a spisovatel PhDr. Jindřich Francek má za sebou úctyhodné dílo, jež prezentuje množství odborných monografií a populárně naučných publikací. Historii Jičína a okolí zná jako málokdo a jako první uceleně zpracoval dějiny města v obsažné monografii. Mapuje jeho minulost od prvních stop osídlení Jičínska v paleolitu a mezolitu přes dobu halštatskou a laténskou, přes založení města a jeho další vývoj do nedávné současnosti. Město se poprvé zmiňuje v listině z 1. srpna 1293, jež ho jmenuje mezi statky královny Guty Habsburské. Při té příležitosti je vysvětlen i původ jeho názvu a přiblížena původní podoba.

Autor seznamuje s poklidnými i dramatickými událostmi, jež měly vliv na proměny Jičína od období předhusitského přes husitská revoluční léta, zrušení nevolnictví až po obě světové války, obrodný proces, normalizaci a další léta 20. století. Přibližuje život vládnoucí šlechty, měšťanů, zastupitelů města (zmiňuje i spory s vrchností), stejně jako každodenní práci řemeslníků a jejich cechů, obchodníků a dalších profesí zdejších obyvatel včetně národnostní skladby. Popisuje, jak fungovala církevní správa a městská samospráva, jakým způsobem byl zabezpečen obecní majetek, a to rovněž výkonem soudnictví, jež bylo pod mocí městské rady. Jsou zde také informace o městském špitále nebo škole, jež stála od druhé poloviny 15. století v uličce za kostelem u hradeb. Vzdělávalo se v ní i několik významných osobností města. Autor hlubokými odbornými znalostmi zmiňuje správní reformy, hospodářský rozvoj i společenský a kulturní život v letech 1848-1914. Podrobně a s erudicí popisuje poválečnou dobu až do novodobé historie. Připomíná také mnoho významných osobností, jež obohatily město v různých oblastech.

Původní královské město Jičín přecházelo do vlastnictví několika významných šlechtických rodů, mezi nimiž byli Vartenberkové, později Valdštejnové, Jiří z Poděbrad a jeho synové nebo rod Trčků z Lípy, na jehož působení dodnes upomíná symbolická stavba Jičína, renesanční Valdická brána. Dalšími vlastníky, kteří měli nemalý vliv na rozvoj města, byli členové rodu Smiřických, jež si ho zvolili za své rezidenční sídlo. Dočteme se o nich mnohé včetně sexuálního skandálu, milostné aféry Elišky Kateřiny, dcery Zikmunda Smiřického. Jičínské panství pak převzal do správy Albrecht z Valdštejna s představou, že Jičín promění ve své reprezentativní sídlo a učiní z něj „terra felix“ šťastnou zemi. Ani krize českých zemí neovlivnila mimořádný rozvoj Jičína, který však skončil s Valdštejnovou smrtí. Trauttmansdorffové, poslední aristokraté, ještě před druhou světovou válkou prodali pozemky, zámek a Valdštejnskou lodžii městu.

Popsána je pak historie města až do 20. století, jejíž události jsou dosud v živé paměti starousedlíků.

Autorkou tří kapitol – Jičín v krajině, Počátky osídlení a Založení Jičína – je Mgr. Kristýna Peroutková Matějková (nar. 1984), zabývající se středověkou a novověkou archeologií. 

Publikace je vydána v praktickém formátu a obsahuje na dvě stě současných a zejména dobových fotografií, kreseb, plánů a mnoha cenných archiválií. Závěrem jsou uvedeny prameny a literatura, výběrová bibliografie, rejstřík a seznam zkratek.

PhDr. Jindřich Francek ve svém obdivuhodném díle, jež zde dosud chybělo, podrobně zachytil dějiny Jičína. Přestože jde o obsáhlou historickou syntézu, dokázal ji napsat tak, aby zaujala odbornou i širokou veřejnost. Přes rozsah šesti set stran nepůsobí ani v nejmenším suchopárně, naopak poutavým a živým způsobem zaujme a podnítí zvídavost všech čtenářů zajímajících se o historii, včetně samotných obyvatel malebného Jičína. Za svoji práci získal autor v roce 2010 Jičínskou pečeť a o rok později Cenu města Jičína.

V roce 2021 vydal Jindřich Francek v nakladatelství Rybka Publishers novou publikaci „Jičín, brána do Českého ráje: Vyprávění o historii města, jeho domech, pomnících, sochách a pamětních deskách“.

Zdroj: redakce – Dana Vondrášková (autorské dílo), rybkapub.cz

Další články z této rubriky

Lenka Špaček: Zdravě jístgutentor-overlay

Lenka Špaček: Zdravě jíst

Jíst zdravě a ještě si pochutnat? Oblíbená blogerka Lenka Špaček vás o tom snadno přesvědčí ve své kuchařce Zdravě jíst,…
Celeste Ng: Ohníčky všude kolemgutentor-overlay

Celeste Ng: Ohníčky všude kolem

Oceňovaná spisovatelka Celeste Ng (nar. 1980), jejíž rodiče se do USA přistěhovali z Hongkongu, patří k nejúspěšnějším americkým autorům. Proslavila…

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*