Pravděpodobnost vzniku demence se snižuje. S jednou výjimkou

Foto: Pikwizard

Obáváte-li se toho, že by se u vás mohla rozvinout demence, přinášíme vám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu.

Nejdřív ta dobrá: Podle nové studie kleslo v posledních třiceti letech riziko rozvoje demence každou dekádu o 13 %. Výzkumníci analyzovali data ze sedmi velkých studií, jichž se zúčastnilo téměř 50 000 dospělých ve věku 65 let a starších, kteří pocházeli ze Spojených států amerických a z Evropy. Zmíněné studie sledovaly u těchto účastníků vznik demence v průběhu let 1988 až 2015. Vědci odhalili, že během této doby došlo k značnému poklesu rozvoje demence, a to jak u žen, tak u mužů, ačkoliv u mužů byl tento pokles poněkud výraznější.

Pokud jste tedy tento rok oslavili 65 let, riziko toho, že se u vás v příštích pěti letech rozvine demence, je výrazně nižší, než jaké měli ve vašem věku lidé narození v letech 1905 až 1925.

Za tento pokles je zodpovědná pravděpodobně celá řada faktorů. Během posledních třiceti let došlo k několika změnám, které mohou významně ovlivnit právě to, že se demence nerozvine: ať už jde o důraz na zdravý životní styl, nebo o nekuřáckou kampaň, ale třeba také to, že se součástí našich životů stalo pravidelné cvičení. Svou roli určitě hraje také snížení počtu mozkových příhod a lepší péče o lidi, kteří mozkovou příhodu prodělali.

Ačkoliv jde jistě o dobrou zprávu, podle informací WHO v současné době trpí demencí na celém světě zhruba 50 000 000 lidí a každý rok přibývá asi 10 000 000 nových případů. Zároveň v současné době existuje víc lidí než dříve, kteří mají demenci. Důvod je jednoduchý: zvyšuje se délka dožití. Proto se více z nás dožije věku, v němž pravděpodobnost, že se demence projeví, významně narůstá.

Patříte k boomerům? Pečujte o sebe víc!

A nyní k té špatné zprávě. Podle studie vydané letos v červenci jsou možným vyšším rizikem vzniku demence ohroženi lidé z generace tzv. boomerů. Jedná se o ty z nás, kteří se narodili v období po druhé světové válce, přesněji v letech 1946 až 1964. Zmíněný výzkum probíhal v letech 1996 až 2014 a věnoval se analýze kognitivních funkcí u více než 30 000 účastníků narozených od počátku 20. století až do roku 1964. Výsledky ukázaly, že kognitivní funkce jednotlivých generací se postupně zlepšovaly – s výjimkou právě generace boomerů, u kterých se naopak významně snížily. Jako pravděpodobný důvod výzkumníci u boomerů uvádějí nižší příjmy domácností, nižší míru sňatkovosti, a naopak vyšší míru samoty, depresí a psychických problémů i nárůst faktorů spojených s kardiovaskulárním rizikem (obezita, fyzická neaktivita, cukrovka).

Toto snížení kognitivních funkcí tak může zvrátit dříve zmíněný příznivý vývoj ve snižování rizika vzniku demence. Důležité je však říct, že se nejedná o nezvratný trend. Pravděpodobnost, že se demence rozvine, může být totiž podle jiné studie zvýšena hned několika faktory, s nimiž jsme každý u sebe schopen něco dělat: nízká úroveň vzdělání, hypertenze, poruchy sluchu, kouření, obezita, deprese, fyzická neaktivita, cukrovka, malé společenské styky, velká konzumace alkoholu, poranění hlavy a znečištěný vzduch.

Pokud tedy chcete sami aktivně přispět ke snížení svého rizika vzniku demence, studie přináší hned několik tipů, jak na to:

  • Po čtyřicítce se snažte udržet systolický krevní tlak na maximální hodnotě 130 mm Hg.
  • Chraňte svůj sluch před velkým hlukem. Pokud jste již sluch ztratili, používejte kompenzační pomůcky.
  • Vyhýbejte se znečištěnému vzduchu, přestaňte kouřit a snažte se nevystavovat se tzv. pasivnímu kouření.
  • Dávejte pozor, abyste neutrpěli zranění hlavy.
  • Omezte svůj příjem alkoholu, abyste nekonzumovali víc než 21 alkoholických nápojů týdně.
  • Zůstaňte ve středním věku (a ideálně i později) fyzicky aktivní a dbejte na zdravou stravu. Snížíte tak u sebe pravděpodobnost vzniku cukrovky i obezity.
  • Udržujte silné společenské kontakty.

Pokud tedy patříte do generace boomerů, nevěšte hlavu. Jestliže se budete aktivně snažit zlepšit svůj životní styl, můžete u sebe pravděpodobnost rozvoje demence výrazně snížit.

Zdroj: redakce – Sabina Nielsen, Havas.cz

Další články z této rubriky

Proč nepijeme dost?gutentor-overlay

Proč nepijeme dost?

Když dostatečně pijeme, umožnujeme celému organismu optimálně fungovat. Podporujeme metabolismus, tr…

1 Trackback / Pingback

  1. Jak rychle postupuje demence: rychlost ovlivňuje nejméně 6 faktorů - Seniormagazin.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*